0976738989

Thứ Bảy, Tháng Sáu 23, 2018
3. KHÓA KẾ TOÁN THỰC TẾ

3. KHÓA KẾ TOÁN THỰC TẾ

Giới thiệu về các khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế: Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán máy