Lập chứng từ cho khoản chiết khấu chi hỗ trợ cho khách hàng

đào tạo tin văn phòng

Lập chứng từ cho khoản chiết khấu chi hỗ trợ cho khách hàng – Mục VIII, Thông tư 161/2007/TT-BTC – Chuẩn mực kế toán số 14 của Quyết định 149/2001/QĐ-BTC – Khoản 1, Điều 5, Chương I, Thông tư 219/2013/TT-BTC – Khoản 22, Điều 7, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC – Điểm 2.5, Phụ lục […]

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016 Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa...

hoc kế toán thuế thực tế

Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai

Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai Cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai , Bước cuối của việc lập bctc là làm 31 bước kiểm tra lại những việc mình làm đã đúng hay sai, sau đó mới quyết định nộp nhé. Trong bảng cân...